พรีมาไลฟ์ไทม์ธุรกิจเครือข่าย ชวนคุณมารวย เฉพาะนักธุรกิจเครือข่ายผู้มุ่งมั่น เรามีระบบช่วยให้คุณสำเร็จแน่นอน.. เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจมั่นคง..ไม่ต้องเปลี่ยนทีม เปลี่ยนผู้แนะนำ หรือ บริษัทบ่อยๆ เหมือนที่เคยทำแต่ละที่ได้เงินช่วงแรก..แต่มีเหตุ ปัจจัยต่างๆที่ไม่เอื้อในความสำเร็จ ถาวร สำหรับทีม สนุกไทย แลนด์ มีระบบการทำงานที่ทำให้คุณประสบผลสำเร็จได้แน่นอน

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บริษัท

ปณิธาน
ปณิธานของ พรีมาไลฟ์ ไทม์ คือส่งเสริมให้สมาชิกมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีวิถีชีวิตของสุขภาพดี และมีฐานะการเงินที่มั่นคง ด้วยโอกาสธุรกิจทางสุขภาพ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการดูแลคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การเป็นบริษัทเครือข่ายทางด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสมาชิก และสังคมมีสุขภาพที่ดี และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่สมาชิกมากกว่าบริษัทอื่น ๆ

ขั้นตอนการผลิต
ผลิตด้วยมาตราฐานที่สูงสุดของโรงงานที่ได้รับมาตราฐานในภูมิภาคของ GMP ในภูมิภาคนี้ และเป็นโรงงานเดียวกันที่ผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอางค์เป็นระยะเวลา 20 ปี และได้รับส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

พรีมาไลฟ์ ไทม์
เป็นบริษัทของคนไทยที่ช่วยกันส่งเสริมเศรษฐกิจจากระดับท้องถิ่นไปสู่ตลาด สากล ร่วมทั้งช่วยกันสร้างเครือข่ายของการดูแลสุขภาพทางเลือก การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพทางเลือกในภาคพื้นเอเชีย ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และแบ่งปันส่วนต่างของรายได้ให้กับสมาชิกทุกๆท่าน โดยมีแนวทางร่วมกันดังนี้ “สุขภาพดี มีความสุข และการเงินมั่นคง”

พรีมาไลฟ์ ไทม์
ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ลงทุน ที่ต้องการตอบแทนแก่สังคม และส่งเสริมให้คนในสังคมมีสุขภาพที่ดี ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้มีศึกษาผ่านงานวิจัยทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยช่วยการกระจายรายได้ไปตามกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม และเมื่อคุณเป็นสมาชิกกับของพรีมาไลฟ์ ไทม์ บริษัทมีแผนในการทำงานที่ช่วยส่งเสริมความอิสระทางการเงินให้กับสมาชิกใน ทุกระดับชั้น


การสนับสนุน
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยคุณในเรื่องรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แผนการทำธุรกิจ และแผนการตลาด เป็นต้น

Website
เว็ปไซด์ ซึ่งช่วยให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แผนการทำธุรกิจ และการบริหารทีม

สรรสร้างสังคม
พรีมาไลฟ์ ไทม์ ต้องการสนับสนุนการช่วยเหลือกันทางด้านสังคม และไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น