พรีมาไลฟ์ไทม์ธุรกิจเครือข่าย ชวนคุณมารวย เฉพาะนักธุรกิจเครือข่ายผู้มุ่งมั่น เรามีระบบช่วยให้คุณสำเร็จแน่นอน.. เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจมั่นคง..ไม่ต้องเปลี่ยนทีม เปลี่ยนผู้แนะนำ หรือ บริษัทบ่อยๆ เหมือนที่เคยทำแต่ละที่ได้เงินช่วงแรก..แต่มีเหตุ ปัจจัยต่างๆที่ไม่เอื้อในความสำเร็จ ถาวร สำหรับทีม สนุกไทย แลนด์ มีระบบการทำงานที่ทำให้คุณประสบผลสำเร็จได้แน่นอน

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แผนการตลาด

คลิ๊กที่นี่เพื่อศึกษาแผนการตลาด

สินค้า

สำหรับสินค้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มพรีมาไลฟ์, กลุ่มพรีมาดีว่า ที่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และกลุ่มพรีมาเดลี่ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในกลุ่มของพรีมาไลฟ์นั้น เราได้แยกออกเป็นกลุ่มเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ, กลุ่มเสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักและกลุ่มเสริมอาหารเพื่อความงาม  และที่สำคัญจากที่เรามีโรงงานผลิต เพราะฉะนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ทันที เพราะนอกจากเรามีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเอง ยังได้รับการสนับสนุนทีมวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นและยุโรป ทำให้สินค้าแต่ละตัวที่ผลิตออกมาจะไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ อย่างเช่น จีไรซ์ ได้ใช้เทคโนโลยีพิเศษในขั้นตอนการทำ สเปรย์ไดร์ ทำให้ไม่มีกลิ่นหืน และสำหรับน้ำมันรำข้าว โดยเฉพาะขั้นตอนการสกัดน้ำมันเราใช้วิธีการหีบเย็น โดยที่เราเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกในประเทศไทยที่ใช้วิธีการหีบเย็นและบรรจุลงในลิคแคป  ซึ่งจะทำให้ได้น้ำมันรำข้าวที่ใหม่สดและมีค่าแกมม่าออริซานอลสูง 
นอกจากสินค้าที่ใช้บริโภคแล้วนั้น เรายังมีโปรแกรมเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวหน้าที่เรียกว่าโปรแกรม Aura Bright (ออร่า ไบรท์) และในอนาคตอันใกล้นี้ทางบริษัทจะทำการเปิดพรีมาช็อป เป็นเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะจำหน่ายสินค้าในกลุ่มของ พรีมาเดลี่ เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ต้องการเลือกชมสินค้า คลิกได้ที่นี่ค่ะ

บริษัท

ปณิธาน
ปณิธานของ พรีมาไลฟ์ ไทม์ คือส่งเสริมให้สมาชิกมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีวิถีชีวิตของสุขภาพดี และมีฐานะการเงินที่มั่นคง ด้วยโอกาสธุรกิจทางสุขภาพ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการดูแลคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การเป็นบริษัทเครือข่ายทางด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสมาชิก และสังคมมีสุขภาพที่ดี และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่สมาชิกมากกว่าบริษัทอื่น ๆ

ขั้นตอนการผลิต
ผลิตด้วยมาตราฐานที่สูงสุดของโรงงานที่ได้รับมาตราฐานในภูมิภาคของ GMP ในภูมิภาคนี้ และเป็นโรงงานเดียวกันที่ผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอางค์เป็นระยะเวลา 20 ปี และได้รับส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

พรีมาไลฟ์ ไทม์
เป็นบริษัทของคนไทยที่ช่วยกันส่งเสริมเศรษฐกิจจากระดับท้องถิ่นไปสู่ตลาด สากล ร่วมทั้งช่วยกันสร้างเครือข่ายของการดูแลสุขภาพทางเลือก การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพทางเลือกในภาคพื้นเอเชีย ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และแบ่งปันส่วนต่างของรายได้ให้กับสมาชิกทุกๆท่าน โดยมีแนวทางร่วมกันดังนี้ “สุขภาพดี มีความสุข และการเงินมั่นคง”

พรีมาไลฟ์ ไทม์
ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ลงทุน ที่ต้องการตอบแทนแก่สังคม และส่งเสริมให้คนในสังคมมีสุขภาพที่ดี ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้มีศึกษาผ่านงานวิจัยทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยช่วยการกระจายรายได้ไปตามกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม และเมื่อคุณเป็นสมาชิกกับของพรีมาไลฟ์ ไทม์ บริษัทมีแผนในการทำงานที่ช่วยส่งเสริมความอิสระทางการเงินให้กับสมาชิกใน ทุกระดับชั้น


การสนับสนุน
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยคุณในเรื่องรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แผนการทำธุรกิจ และแผนการตลาด เป็นต้น

Website
เว็ปไซด์ ซึ่งช่วยให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แผนการทำธุรกิจ และการบริหารทีม

สรรสร้างสังคม
พรีมาไลฟ์ ไทม์ ต้องการสนับสนุนการช่วยเหลือกันทางด้านสังคม และไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น

สมัครสมาชิก

สนใจศึกษารายละเอียดระบบการทำงาน

และสมัครสมาชิกรับเว็บไซต์ฟรีได้ที่นี่